முகாமைக்குழுக்கூட்டம் (July-2023)

எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் மாதாந்த (July 2023) முகாமைக்குழுக்கூட்டம் இல்லத் தலைவர் திரு ச.மோகனபவன் அவர்களின் தலைமையில் 01.08.2023 காலை 10.30 மணிக்கு சிறுவர் இல்ல விருந்தினர் மண்டபத்தில் இறை வணக்கத்துடன் ஆரம்பமாகியது.

குறித்த கூட்டத்தில் எமது முகாமைக் குழு உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்ததோடு நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒழுங்கிற்கேற்ப்ப கூட்டம் நடைபெற்றது. இல்லத்தின் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பது தொடர்பாகவும் குழந்தைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகளினை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் முக்கியமான ஆலோசனைகளுடனான தீர்மானங்களும் எடுக்கப்பட்டன.

அதன் பதிவுகள் சில…