எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு இல்லக் குழந்தைகளிடையே பாரம்பரிய போட்டிகள் 06.01.2023 இன்று இடம் பெற்றது.

அதன் பதிவுகள் சில….