முகாமைக்குழுக்கூட்டம் (February-2023)

எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் மாதாந்த (பெப்ரவரி 2023) முகாமைக்குழுக்கூட்டம் இல்லத் தலைவர் திரு ச.மோகனபவன் அவர்களின் தலைமையில் 06.03.2023 காலை 11 மணிக்கு சிறுவர் இல்ல விருந்தினர் மண்டபத்தில் இறை வணக்கத்துடன் ஆரம்பமாகியது.
குறித்த கூட்டத்தில் எமது முகாமைக் குழு உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்ததோடு நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒழுங்கிற்கேற்ப்ப கூட்டம் நடைபெற்றதுடன் கலந்து கொண்ட உறுப்பினர்களின் ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களுடன் இல்லத்தினை சிறப்புற நடாத்திச் செல்வதற்கான முக்கிய தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு குழந்தைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் மற்றும் இல்லங்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னேற்றகரமான திட்டங்கள், நிர்வாக செயற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கியமான தீர்மானங்கள் என்பனவற்றினை சபை ஆராய்ந்து ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளுடன் பி.ப 2.30 மணியளவில் இனிதே நிறைவு பெற்றது.
அதன் பதிவுகள் சில…