திருமண அழைப்பு

எமது இல்ல பிள்ளையின் திருமண வைபவத்திற்காக அன்புள்ளங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.