ஆண்டு இறுதி விழா 2021

மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் சிறிய மகளிர் பிரிவினரால் 2021 வருட இறுதி ஒன்று கூடல் நிகழ்வு 19.12.2021ம்  திகதி பி.ப 4.00 மணிக்கு நடாத்தப்பட்டது இதில் தலைவர் மற்றும் அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் விருந்தினர்களாக கலந்து சிறப்பித்தனர். இந்நிகழ்வின் போது சிறிய மகளிர் பிரிவினரால் விருந்தினர்களுக்கு நினைவுச்சின்னங்கள் வழங்கப்பட்டதுடன் கலை நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.