வல்வெட்டி ஒற்றுமை விளையாட்டுக் கழகத்தினரின் அன்பளிப்பு

வல்வெட்டி ஒற்றுமை விளையாட்டுக் கழகத்தினரின்  ஏற்பாட்டில் புலம்பெயர் வாழ் வல்வெட்டி உறவுகள் மற்றும் வல்வெட்டி உள்ளுர் அன்பர்களாலும் எமது இல்லக் குழந்தைகளின் நலன் கருதி 30.12.2018 அன்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டன.

படத்தில் எமது இல்லத் தலைவர் திரு. பொன். நித்தியானந்தம் ஐயாவுடன் வல்வெட்டி ஒற்றுமை விளையாட்டுக் கழக உறுப்பினர்கள்