முகாமைக்குழுக்கூட்டம் (JANUARY-2023)

எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் மாதாந்த (JANUARY-2023) முகாமைக் குழுக்கூட்டம் இல்ல தலைவர் திரு.ச.மோகனபவன் அவர்களின் தலைமையில் (06.01.2023) காலை 10:30 மணிக்கு சிறுவர் இல்ல விருந்தினர் மண்டபத்தில் இறைவணக்கத்துடன் ஆரம்பமாகியது.
குறித்த கூட்டத்தில் எமது முகாமைக் குழுவைச்சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து  கொண்டிருந்ததோடு நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒழுங்கிற்கேற்ப கூட்டம் நடைபெற்றதோடு இல்லத்தின் கல்வி முன்னேற்றம் மற்றும் ஏனைய செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் சார் முக்கிய தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு பி.ப.1 மணியளவில் கூட்டம் இனிதே நிறைவு பெற்றது. அதன் பதிவுகள் சில...