எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு எமது இல்ல குழந்தைகளிடையே இலக்கிய போட்டிகள் நடாத்தப்பட்டன.

அதன் பதிவுகள் சில…..